Aplikacje i bazy danych ściśle dopasowane do potrzeb

Jesteśmy dostawcą wygodnych w użyciu i bezpiecznych aplikacji dla biznesu. Korzystamy z autorskiej platformy typu „low-code” oraz bogatej palety gotowych komponentów. Dzięki temu przygotowanie indywidualnej aplikacji, skrojonej wg wymagań klienta, zajmuje od kilku dni do kilku tygodni i jest znacznie mniej kosztowne, niż w przypadku budowy oprogramowania od podstaw.

SEALED SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, posiadająca numer NIP 9512371247 oraz REGON 146868633, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000476819, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł (opłacony w całości).